Odoo 14 tillgänglig nu!

Välj din egen kombination av tjänster appasad till ditt företag!

ODOO BAS

 • System övervakning (prod instanser)

 • Optimering av VM resurser för optimal prestanda (inom VM pool ramar)

 • Hantering av VM events och incidenter (prod instanser)

 • Disaster recovery 14/1

 • Tillgång till våra Linserv-appar

 • Administration av GIT bibliotek samt Linserv Continuous Integration (CI Toolbox)

 • Tillgång till Linserv Supportportal (för ärende -och fakturahantering) 

BACK UP       

 • DB 90/48 [var 30:e min 90 dagar]

 • FS 90/4 [4 gg/dag veckodagar, sparas i 90 dagar] 

DRIFT OCH PATCH

 • Fast pristillägg i annat fall kostnader för tjänster faktureras löpande.  

 • Paketering och installation av patchar (månadspatch och säkerhetspatch)

 • Tekniska/information frågor från kundens IT avdelning (ej Odoo funktioner)

 • Omstart av systemet (begärt av kund)

 • Disaster Recovery plan (kundspecifika alternativ)

 • Upp till 12 test-kopior per år (enligt ök)

 • Kunden få avbeställa återställning av test (skriftlig senast 7 dagar i förväg)

 • SMTP mail server (standard smtp utan extra tjänster)

 • Extra backup funktioner (enligt avtal)   

** Kräver att kunden har minst BU 90/4

E-POSTTJÄNST “mail in a box”

Mail server med övervakning samt o ptimering av incoming outgoing mail konfiguration (certifikat spam reglar mm)

ODOO MAINTENANCE AND SUPPORT

Fast pris support, underhåll och uppgraderingar som debiteras månadsvis baserat på antalet rader kod i Odoo-instansen. 

Odoo-”maintenance tool” används för att beräkna koden (tomma-rader och komment-rader exkluderade). Den månatliga underhållsavgift täcker allt arbete som härrör från felkorrigeringar och support problem för alla täckta appar och moduler samt arbetet relaterade till uppgraderingar till nya versioner

Underhållsavgift täcker inte tid eller material relaterat till, utbildning av slutanvändare, implementering av ny funktionalitet eller appar, tillägg av nya företag och / eller användare, ändringar av kunddata eller dataimport, skapande av nya instanser eller dataöverföring till nya instanser.  Dessa tjänster debiteras separat och utöver maintenance och driftavtal.

Kunden alltid ansvara för testning av egna processer och datakvalitet.

Om inte annat anges i slutet av avtalet kunden debiteras en månatliga avgift på 175 kr per 100 rader kod (avrundad upp till närmast 100 rader) installerad på kunden Odoo instans

Avtals period är minst 12 mån.  Uppgradering under dem första 12 mån ske endast med överenskommelse med Linserv.

Kontakta Linserv säljare för offert.

TJÄNSTER SOM ALLTID FAKTURERAS SEPARAT                 

 • Ändringar i arkitektur eller konfiguration som krävs av kunden

 • Kundspecifika anpassningar

 • Utbildning eller liknande support

 • Felsökning och rättning relaterad till ändringar i kundens nätverk, infrastruktur eller policy

 • Support för mail konfiguration [externt till Linserv SMTP servrar]

 • Interaktion med tredje part (ISP, mail, WEBB, DNS osv leverantörer)

 • DNS hantering (ingår i vår SMART CONNECT tjänst)

 • End user support och stöd för applikationer, program mm

 • Samtliga tjänster och definitioner ovan regleras och samköras med "Odoo License agreement"

Odoo License Agreement