Varför ska du flyttar till Pyramid 4 och Cloudworkz?

Att vara värd för Pyramid internt är relativt dyrt och såvida du inte har god teknisk kunskap en potentiell affärsrisk. Om du har servrar, lagring, databehandlingshårdvara, programvaruapplikationer och infrastruktur värd dina lokaler vet du detta. Det tar tid, expertis och pengar att behålla och uppdatera dessa resurser för att hålla jämna steg med marknadens krav och tillväxt.

When you migrate to Cloudworkz you cut IT capital and operating costs and gain the flexibility to scale technology as your business needs change.

Moving to Cloudworkz gives access to enterprise-class technology. It allows smaller businesses to have the same level of technology, security, and service as established competitors. Pay-as-you-go service means you can move faster without the need for technical knowledge and disrupt the market while remaining lean and nimble. 

Med Cloudworkz få du

  • Kontrol över IT kostnader

  • Säkert och uppdaterad Windows och Pyramid

  • Tillgång till flera tjänster som förenklar din IT drift


Cloudworkz, allt din data i sverige alltid

  • Senaste OpenStack technologi 

  • Optimerad för Pyramid 4

  • Enkel och flexibel model

  • Kostnadseffektivt drif och tjänster