Pyramid Tjänster

Välj din egen kombination av tjänster appasad till ditt företag!

PYRAMID BAS

 • System övervakning (prod instanser)

 • Optimering av VM resurser för optimal prestanda (inom VM pool ramar)

 • Hantering av VM events och incidenter (prod instanser)

 • Disaster recovery 14/1

 • Tillgång till Linserv Supportportal (för ärende -och fakturahantering)

 • Panda server management verktyg 

BACK UP       

 • 90/4 [4 gg/dag veckodagar, sparas i 90 dagar] 

DRIFT OCH PATCH

 • Fast pristillägg i annat fall kostnader för tjänster faktureras löpande.  

 • Paketering och installation av patchar (månadspatch och säkerhetspatch)

 • Tekniska/information frågor från kundens IT avdelning (ej Odoo funktioner)

 • Omstart av systemet (begärt av kund)

 • Disaster Recovery plan (kundspecifika alternativ)

 • SMTP mail server (standard smtp utan extra tjänster)

 • Extra backup funktioner (enligt avtal)   

** Kräver att kunden har minst BU 90/4

E-POSTTJÄNST “mail in a box”

Mail server med övervakning samt o ptimering av incoming outgoing mail konfiguration (certifikat spam reglar mm)

Kontakta Linserv säljare för offert.

TJÄNSTER SOM ALLTID FAKTURERAS SEPARAT                 

 • Ändringar i arkitektur eller konfiguration som krävs av kunden

 • Kundspecifika anpassningar

 • Utbildning eller liknande support

 • Felsökning och rättning relaterad till ändringar i kundens nätverk, infrastruktur eller policy

 • Support för mail konfiguration [externt till Linserv SMTP servrar]

 • Interaktion med tredje part (ISP, mail, WEBB, DNS osv leverantörer)

 • DNS hantering (ingår i vår SMART CONNECT tjänst)

 • End user support och stöd för applikationer, program mm

 • Panda klient management

 • Samtliga licenser (MS, PY mm)