Flyttar till Cloudworkz

Vi har utvecklat olika typer av server- och resrurspaket i form av både privata och offentliga molntjänster.

Cloudworkz kan optimeras och anpassas efter dina behov.  Flyttar allt till oss eller integrera Cloudworkz som en del av företagets befintliga system.  Vi kan hantera även komplexa lösningar med flera serverroller i samma resrurs-pool.

Naturligtvis hanteras och lagras din data på ett säkert sätt. Vi kan hjälpa dig att upptäcka nya möjligheter att utnyttja molnet för att öka säkerheten, tillgängligheten och kostnadseffektiviteten.

Cloud services include smart client, smart connect and smart server

Flexibla VM resurser

Välj mellan olika resurskombinationer och arkitektur som gör det möjligt att flyttar mellan olika servrar med säkerhet.

Totalkontrol av nätverket

Nätverks arkitetur som förenklar adminstation och gör det möjligt att flyttar data och storage mellan olika server med säkerhet.

Fastpris patch och service

Patch-, service- och uppgraderingstjänster finns för flera system och applikationer

Odoo • Image and Text

Pyramid ERP som exempel

Sänk dina Pyrmid kostnader och ökar tillgänglighet.

Cloudworkz är optimerad för Pyramid 4.  Uppgradera inte din server, flyttar till mölnet och ta del av våra service paket.